Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

11-12-2017 14:46:42 | Bieżący | EBI | 13/2017

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 11 grudnia 2017 r. Emitent zawarł z EDG Spółka Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Wojskowej 4 (60-792 Poznań), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, pod numerem ewidencyjnym 3755, umowę dotyczącą badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wyboru biegłego rewidenta dokonała Rada Nadzorcza Spółki w dniu 11 grudnia 2017 r. Podmiot wybrany do badania sprawozdania finansowego za lata 2017 ? 2019 dokonywał również badania sprawozdań finansowych za lata 2013 ? 2015 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!