Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

13-12-2016 12:52:02 | Bieżący | EBI | 11/2016

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 12 grudnia 2016 r. Emitent zawarł z EDG Spółka Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Wojskowej 4 (60-792 Poznań), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, pod numerem ewidencyjnym 3755, umowę dotyczącą badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Wyboru biegłego rewidenta dokonała Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 grudnia 2016 r. Podmiot wybrany do badania sprawozdania finansowego za 2016 r. dokonywał również badania sprawozdań finansowych za 2013, 2014 i 2015r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!