Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby pełniącej obowiązki zarządcze STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

Zarząd Spółki STANDREW S.A. z siedzibą Hucie Szklanej informuje, że w dniu 03 października 2019 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Łukasza Stankiewicza o nabyciu akcji Spółki STANDREW Spółka Akcyjna.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!