Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce STANDREW S.A. (PLSTNDR00019)

18-01-2021 13:51:19 | Bieżący | ESPI | 1/2021

RB-W_ASO: Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
Data: 2021-01-18
Firma: STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

pdf_229477.pdfArkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr12021Data sporządzenia:2021-01-18Skrócona nazwa emitentaSTANDREW S.A.TematZawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w SpółcePodstawa prawnaArt. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:Zarząd spółki STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej _”Emitent” lub „Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 18 stycznia 2021 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. _”rozporządzenie MAR”_ od Prezesa Zarządu Spółki – Tomasza Stankiewicza, w związku z dokonaną transakcją na akcjach Emitenta.
Treść powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

ZałącznikiPlikOpispdf_229477.pdfPOWIADOMIENIE O TRANSAKCJI O KTÓRYM MOWA W ART.19 UST.1 ROZPORZĄDZENIA MAR

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA_pełna nazwa emitenta_STANDREW S.A.Drzewny _drz__skrócona nazwa emitenta__sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI_kod pocztowy__miejscowość_HUTA SZKLANA83_ulica__numer_+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65_telefon__fax__e-mail__www_763-18-52-437_NIP__REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2021-01-18TOMASZ STANKIEWICZPREZES ZARZĄDU
Identyfikator raportuct9oscrwj1
Nazwa raportuRB-W_ASO
Symbol raportuRB-W_ASO
Nazwa emitentaSTANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaSTANDREW S.A.
TytulZawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce
SektorDrzewny (drz)
Kod64-761
MiastoKRZYŻ WIELKOPOLSKI
UlicaHUTA SZKLANA
Nr83
Tel.+48 67 256-41-48
Fax+48 67 256-58-65
e-mail
NIP763-18-52-437
REGON
Data sporzadzenia2021-01-18
Rok biezacy2021
Numer1
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA2021 Copyright PAP SA – Wszelkie prawa zastrzezone.
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!