Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

18-01-2021 10:23:39 | Bieżący | EBI | 2/2021

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje o nowym terminie przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r., określonym na dzień 15 lutego 2021 r. Pierwotny termin publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r., zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2021 r. był wyznaczony na dzień 12 lutego 2021 r.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • TOMASZ STANKIEWICZ – PREZES ZARZĄDU
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!