Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 r. Standrew Spółka Akcyjna (PLSTNDR00019)

24-02-2015 08:52:51 | Bieżący | EBI | 3/2015

Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015. Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. pierwotny termin publikacji raportu rocznego za 2015 r. przypadał na dzień 1 czerwca 2015 r. Emitent przyspiesza publikację ww. raportu i ustala nowy termin jego publikacji na dzień 2 marca 2015 r.

Podstawa prawna: § 6 ust 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Tomasz Stankiewicz – Prezes Zarządu
tarcica
Kupujemy tarcicę
Posiadasz tarcicę na sprzedaż? Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń!